Hule vägförening förvaltar vägar och allmänningar i Hule och Digesgård