Viktig info asfaltering

Fredagen den 23 september kommer PEAB att börja förbereda för asfaltering av Adelsa Gustavs Väg och Karl Johansa Väg.
Själva asfalteringen görs måndagen den 26 september.
Under, fram för allt, måndagen kommer det att vara störningar i framkomligheten utefter de två vägarna.