Info asfaltering

Fredagen den 23 september påbörjade PEAB asfaltering av Adelsa Gustavs Väg och Karl Johansa Väg.
Arbetet med asfalteringen färdigställdes enligt plan under vecka 40.