Om föreningen

Lite kort om Hule vägförening

Hule vägförening omfattar vägar och vissa grönområden väster om Glommens kustväg mellan Lönestigsvägen i norr och Krågens väg i söder. Själva kustremsan omfattas dock inte. För närvarande ingår 297 fastigheter, varav drygt 20% är registrerade för åretruntboende. Hule Vägförening är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar.

För en kort historik om föreningen, se bakgrund hule vf och för en mer detaljerad beskrivning av föreningens ansvarsområden, se våra samfälligheter och stadgar.
Kontakta gärna styrelsen via epostlänkarna till vänster.