STYRELSEN HULE VÄGFÖRENING 2022-2023

Ordförande: Kent Andersson, Mikrogatan 81, 507 43 Borås
Vice ordförande: Johnny Strandberg, Rönnhagavägen 4, 311 98 Glommen
Kassör: Jan Johnsson, Digesgårdsringen 18, 311 98 Glommen
Sekreterare: Gunnar Axelsson, Jutegatan 22, 507 34 Brämhult
Övr. ledamot: Gunilla Andersson, Andra Villagatan 11, 504 53 Borås
Övr. ledamot: Lars Borg, Bjälkvägen 8, 517 37 Bollebygd
Övr. ledamot: Marcus Malveholm, Gärdesvägen 3, 331 30 Värnamo

E-postadress till styrelsen: hulevagforening@gmail.com

REVISORER

Conrad Aronsson Vipavägen 6, 311 98 Glommen
Ola Svenzon, Digesgårdsringen 45, 311 98 Glommen m

REVISORSUPPLEANTER

Anders Stahre, Stora Malmgatan 29, 193 35 Sigtuna
Anette Donner, Rättaregången 3, 412 74 Göteborg

VALBEREDNING

Lars Larsson, Krågens väg 8A, 311 98 Glommen
Barbro Lauren, Pannebo 101, 311 98 Glommen
Tomas Jarenmark, Betesgatan 8, 334 32 Anderstorp

E-postadress till valberedningen:  hulevagforening@gmail.com